NARUČI KATALOG

Bez struke nema ni razvoja

S Institutom za standardizaciju (SIST – Slovenski institut za standardizacijo) aktivno sudjelujemo pri prihvaćanju standarda na području zaštite od udara groma. Poduzeće je, također, član tehničkih odbora za gromobrane na institutima u zemljama gdje je prisutno na tržištu.

To su Državni zavod za normizaciju – HRN (Hrvatska), Institut za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo – BAS (Bosna i Hercegovina), Institut za standardizaciju Srbije – JUS.

Pri razvoju i pripremi novih proizvoda, kao što su izolirani sistemi, ugovorili smo testiranje na Infrastrukturnom centru za energetska mjerenja ICEM u Mariboru. Povezani smo s Fakultetom za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Univerziteta u Mariboru, s Elektroinstitutom Milan Vidmar EIMV u Ljubljani, Institutom za elektroprivredu i energetiku HEP Zagreb (Hrvatska), Zavodom za zaštitu na radu Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i drugima.

Sa srednjim školama u Sloveniji i Hrvatskoj izvodimo izobrazbu završnih godina elektroenergetskog smjera o zaštiti od udara groma. Također, stručno surađujemo s projektantima elektroinstalacija pri rješavanju problema, pri čemu prihvaćamo njihove ideje i prijedloge za poboljšanje postojećih proizvoda te u suradnji s njima razvijamo nove. S razvojem građevinarstva je i za nas, koji proizvodimo gromobransku opremu, sve više stručnih izazova. S globalnim zatopljenjem udara groma će biti sve više a ne manje. Naša gromobranska oprema je po svim elementima europski konkurentna. Imamo sve što i Europa. Razvojni izazov? Velik. Moramo još unaprijediti program SHIELD i proširiti djelatnost i na prenaponske zaštite.