NARUČI KATALOG

Neprimetni gromobrani

Neprimetni gromobrani

  • Instalacija za zaštitu od groma štiti objekt od izravnog udara groma.
  • Instalacija mora biti ispravna (materijali, okoliš ...).
  • Instalacija mora biti ispravno spojena na uzemljenje.


Gromobranska instalacija je skup smisleno postavljenih i pravilno dimenzioniranih vodiča koji omogućuju toku munje najbrži i najsigurniji put u zemlju.

Kod udara munje javljaju se izvanredno veliki strujni valovi (veći i od 200.000 A). Oni lako mogu uzrokovati požar ili mehanička oštećenja na objektima, ukoliko dođe do neposrednog udara u sam objekt.

Budući da je udar munje u stvarnosti strujni val, učinkovita zaštita je namještanje odvodnika – gromobranske instalacije – na mjestima na kojima se takav udar očekuje. Gromobranska instalacija je skup smisleno postavljenih i pravilno dimenzioniranih vodiča, koji omogućuju toku munje najbrži i najsigurniji put u zemlju. Izbor zaštite odnosno,dimenzioniranje zaštite,trebalo bi biti prepušteno stručnjacima, upoznatima sa standardima i propisima s područja zaštite od munje.Stručne osobe točno znaju na koja mjesta na objektu je potrebno postaviti gromobransku instalaciju, a na koja ne.

Ugradnjom gromobranske instalacije uspješno štitimo objekt od mehaničkih kvarova ili požara. Unatoč gromobranskim instalacijama može doći do oštećenja elektro uređaja u samom objektu. Do oštećenja tih uređaja može doći u slučaju udara munje u neki bliži objekt,tlo ili električnu mrežu. U električnim i drugim instalacijama se pojave prenaponi koji u pravilu uništavaju električne i elektronske aparate a mogu i instalacije. Sama gromobranska instalacija je pred tim pojavama bespomoćna, jedina prava zaštita je PRENAPONSKA ZAŠTITA.

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.


Tehnička pomoć

Krajnji kupci

Dizajneri i izvođačiŽelite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Dizajneri i izvođači