NARUČI KATALOG

Neprimetni gromobrani

Izolirani loveći sistemi i loveće palice

  • Izolovani prihvatni sistemi namenjeni su zaštiti metalnih ili nemetalnih uređaja sa osetljivom opremom (električni uređaji) i onih metalnih uređaja ili delova objekta kojima je potrebna gromobranska zaštita, ali nisu odgovarajući za montažu uobičajenih gromobranskih nosača.

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.

Preporučujemo

LOP1,0...9,0

LOP štapne hvataljke namenjene su za zaštitu manjih klima uređaja, svetlosnih kupola ili onih delova krova koji se ne mogu efikasno zaštititi montažom gromobranskog provodnika.

LOP-P01

Komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapa za hvatanje LOP01, LOP02, LOP03, na ravne krovove.

LOP-P16A

Komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapa za hvatanje LOP02, LOP03, LOP04, na limene krovne pokrivače.

SON02

Odesivi komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki po slemenima krovova.


Želite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Dizajneri i izvođači