NARUČI KATALOG

Prenaponska zaštita

Koaksijalna zaštita

  • KO* jest novi razred koaksijalne zaštite visoke frekvencije.
  • Izrađen za zaštitu opreme koja je ranije priključena na visoki sustav koaksijalnim kabelima.
  • Ovi koaksijalni zaštitnici preporučaju se za upotrebu u konceptu zona gromobranske zaštite, u granicama LPZ 0A(B)-1 i više, u skladu s EN 62305.
  • Tvrtka Hermi nudi širok spektar koaksijalnih zaštitnika za razne tipove priključaka i raznih priključaka za prijenos snage, što omogućuje različitu primjenu.

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.

Preporučujemo

KO*

Posebne cijevi za pražnjenje plina s maksimalnom strujom pražnjenja Imax (8/20) = 10 kA (ili 20 kA za KO-5GN) osiguravaju pouzdanu zaštitu sustava za primanje i prijenos, čak i od udara munje u blizini.


Želite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Dizajneri i izvođači