NARUČI KATALOG

Program SHIELD

U preduzeću veliku pažnju posvećujemo saradnji sa projektantima, izvođačima i ostalima koji su povezani sa gromobranskim instalacijama.

U želji da projektantima olakšamo posao i pomognemo im u što kvalitetnijem rešavanju problema gromobranske instalacije, izradili smo PROGRAM SHIELD – projektovanje gromobranske instalacije uz pomoć računara.

Video prezentacija programa SHIELD: