NARUČI KATALOG

Standardi

Pravilnom upotrebom elemenata iz našega proizvodnog programa stručnjaci u Potpunosti mogu zaštititi objekte od štetnog udara groma.

Naravno, pri tome se moraju držati pravila zapisanih u sledećim standardima:

SRPS EN 62305-1:2016 Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 1: Opšti principi
SRPS EN 62305-1:2016/AC:2017 Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 1: Opšti principi – Ispravka
SRPS EN 62305-2:2017 Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 2: Upravljanje rizikom
SRPS EN 62305-3:2017 Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život
SRPS EN 62305-4:2017 Zaštita od atmosferskog pražnjenja – Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima
SRPS EN 62561-1:2018 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 1: Zahtevi komponente za spajanje
SRPS EN 62561-2:2017 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 2: Zahtevi za provodnik e i uzemljivače
SRPS EN 62561-3:2018 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 3: Zahtevi za varničare
SRPS EN 62561-4:2018 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 4: Zahtevi za držače provodnika
SRPS EN 62561-5:2018 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 5: Zahtevi za pregled uzemljivača za zgrade i združene uzemljivače
SRPS EN 62561-6:2017 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 6: Zahtevi za brojače udara atmosferskog pražnjenja
SRPS EN 62561-7:2017 Komponente za zaštitu od atmosferskog pražnjenja (LPSC) – Deo 7: Zahtevi za ispune koje poboljšavaju uzemljenje
SRPS EN 50468:2010 Zahtevi za specifičnom otpornošću prema prenaponima i prekomernoj struji usled atmosferskog pražnjenja za opremu koja ima telekomunikacione portove
SRPS CLC/TR 50469:2017 Sistemi zaštite od atmosferskog pražnjenja – Simboli
SRPS EN 62858:2016 Gustina atmosferskog pražnjenja zasnovana na sistemima za lokaciju atmosferskog pražnjenja (LLS) – Osnovni principi