Moć prirode, nadmoć znanja

Gromobranska oprema
Prenaponska zaštita
Kablovski regali i lestve
Konstrukcijski sistemi
Moć prirode, nadmoć znanja

Moć prirode, nadmoć znanja

Gromobranska oprema

Prenaponska zaštita

Kablovski regali i lestve

Konstrukcijski sistemi

Gromobranska oprema

Gromobranska oprema

Gromobranska oprema

Gromobranska oprema

Zaštitite objekat od direktnog udara groma.

Više o programu

Prenaponska zaštita

Prenaponska zaštita

Prenaponska zaštita

Prenaponska zaštita

Zaštita električnih instalacija i baza podataka od prenapona

Više o programu

Kablovski regali i lestve

Kablovski regali i lestve

Kablovski regali i lestve

Kablovski regali i lestve

Izrađene od kvalitetnih materijala koji omogućuju trajnu izvedbu kablovskih trasa.

Više o programu

Konstrukcijski sistemi

Konstrukcijski sistemi

Konstrukcijski sistemi

Konstrukcijski sistemi

Dizajnirani su za brzu, laku i efikasnu instalaciju solarnih elektrana.

Više o programu
Gromobranska oprema Prenaponska zaštita Kablovski regali i lestve Konstrukcijski sistemi

Hermi je poznat širom Evrope kao kompanija visoke tehnologije koja je svoju reputaciju izgradila na najkvalitetnijim proizvodima i rešenjima za kompletnu spoljnu i unutrašnju zaštitu od udara groma i prenapona, kablovskih regala i lestvi i konstrukcijskih sistema za fotonaponske sisteme.

Naše prednosti

Pogledajte program Shield u akciji

Više o programu Shield
Pusti video
Više o programu Shield

Upoznajte tim

Točak koji pokreće napredak u Hermi-ju smo svi mi koji marljivošću, vrednim radom, inovacijama i stručnošću utire put zadovoljstvu kupaca na svakom koraku. Upoznajte nas.

Nesumnjiv kvalitet

Sertifikati, nagrade i stručne ocene su jedno. Izloženost naših proizvoda nezaustavljivoj snazi prirode je nešto sasvim drugo.

Reference

Naš lanac distribucije

Omogućavamo lokalnim filijalama i distributerima lokalni pristup našim proizvodima.

Proverite lokacije
Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 26 deo br. 3

11283 Beograd

Srbija