Alati


Aplikacija Hermi Risk Manager omogućava izračunavanje rizika na osnovu dimenzija objekta, lokacije, svojstava objekta, namene objekta i povezanih vodova. Promenom parametara možemo pratiti, izračunati rizik i odlučiti se za optimalnu potrebnu gromobransku zaštitu prema navedenim parametrima.

Risk Manager
Risk Manager

Program Hermi Shield izvrstan je alat za planiranje jer omogućuje izračun potrebne zaštite ili njezinu optimizaciju te pripremu popisa potrebnog materijala.

Shield
Shield
Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 26 deo br. 3

11283 Beograd

Srbija