Hermi CableTray Calculator

Hermi CableTray Calculator

Aplikacija za planiranje i proračun kablovskih trasa

Na aplikaciju

Aplikacija Hermi CableTray Calculator omogućava planiranje i proračun kablovskih trasa na osnovu dužine kablovske trase i predviđenog opterećenja sa definsanom vrstom kablova.

Aplikacija Hermi CableTray Calculator u odnosu na predviđene dimenzije, tip i količine kablova, kreira proračun realnog opterećenja trase uz mogućnost modifikacije parametara. Na kraju celokupnog postupka odabira odgovarajućih regala i lestvi Hermi aplikacija nudi predlog potrebnih Hermi komponenti.

Hermi CableTray Calculator aplikacija je namenjena projektantskim biroima i projektantima elektrotehnike.

Na aplikaciju


Još nemate korisnički nalog? Popunite informacije ispod.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna!

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija