Hermi Multi Flat

Hermi Multi Flat

Univerzalno rešenje za solarne elektrane na ravnim krovovima!

Novo konstrukcijsko rešenje Hermi Multi Flat idealno je za ugradnju elektrana na većini ravnih krovova!

JEDNOSTAVNO, BRZO i PRISTUPAČNO!

Hermi novo rešenje za instalaciju Hermi Multi Flat je najbolji izbor za ugradnju solarne elektrane na ravne krovove sa nagibom do 5°. Modularni sistem pruža fleksibilnost na krovu. Njegova univerzalnost upotrebe omogućava postavljanje na različite podloge: šljunak, bitumenske premaze, krovne pokrivače od PVC membrane i trapezni lim.

Sistem je kompatibilan sa većinom dimenzija fotonaponskih modula i omogućava horizontalnu orijentaciju fotonaponskih modula sa uglovima nagiba od 10° ili 15°. Omogućava orijentaciju fotonaponskih modula jug i istok-zapad. Hermi Multi Flat je pristupačno rešenje za porodične kuće, veće stambene i industrijske objekte.

Prilikom poručivanja nudimo i interne proračune potrebnog balasta i njegovu distribuciju prema EN 1991-1-4 (2005).

MultiFlat description

Hermi novo rešenje za instalaciju Hermi Multi Flat je najbolji izbor za ugradnju solarne elektrane na ravne krovove sa nagibom do 5°. Modularni sistem pruža fleksibilnost na krovu. Njegova univerzalnost upotrebe omogućava postavljanje na različite podloge: šljunak, bitumenske premaze, krovne pokrivače od PVC membrane i trapezni lim.

Sistem je kompatibilan sa većinom dimenzija fotonaponskih modula i omogućava horizontalnu orijentaciju fotonaponskih modula sa uglovima nagiba od 10° ili 15°. Omogućava orijentaciju fotonaponskih modula jug i istok-zapad. Hermi Multi Flat je pristupačno rešenje za porodične kuće, veće stambene i industrijske objekte.

Prilikom poručivanja nudimo i interne proračune potrebnog balasta i njegovu distribuciju prema EN 1991-1-4 (2005).

Multi Flat rešenje

Samo rešenje, korišćenjem najnovijih nosača SOL-N41 i SOL-N42, višenamenske prostirke SOL-PRL i profila šine SOL-P40, obezbeđuje adekvatnu izdržljivost i stabilnost. Instalacija kablova i kablovskih regalaje takođe bez naprezanja, jer se mogu instalirati istovremeno sa montažom konstrukcije ili kasnije kada se montiraju FN moduli.

 1. SOL-N41 nosač
 2. SOL-N42 nosač
 3. SOL-P40 šinski profil
 4. SOL-S03B uzdužni spojni element
 5. SOL-S40 uzdužni spojni element
 6. SOL-PRL425 podloga
  SOL-PRL210 podloga

TOP 5 razloga zašto koristiti Hermi Multi Flat

 • Tehnički savršeni nosači SOL-N41 i SOL-N42 za određivanje nagiba FN modula.
 • Novi šinski profil SOL-P40 za brzo i lako pozicioniranje i fiksiranje elemenata.
 • Višenamenska Hermi SOL-PRL podloga za pokrivanje/krovnu zaštitu i opterećenje.
 • Brza instalacija pomoću osnovnih alata.
 • Jednostavna i fleksibilna distribucija kablova i kablovskih regala.

Odkrijte več konstrukcijskih rešitev za sončne elektrarne.
Pripremate li novi projekat?

Širok izbor proizvoda koje nudimo zadovoljiće potrebe svakog projekta. Naši savetnici će vam rado pomoći da izaberete.

Pogledajte naš izbor proizvoda

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija