NARUČI KATALOG

Prenaponska zaštita

Prenaponska zaštita

  • Prenaponska zaštita je zaštita električnih instalacija i vodova za prijenos podataka protiv udara.
  • Pri neposrednom udaru munje u objekt, kao i pri bližnjim te čak udaljenim udarima munja, u električnim i drugim instalacijama se pojave prenaponi koji u pravilu uništavaju električne i elektronske aparate a mogu i instalacije.
  • Postoje 3 razine prenaponske zaštite od munje.


Prenaponska zaštita je zaštita električnih instalacija, linija za prenos podataka i na njih priključenih uređaja od previsokog napona.

Najčešće se previsoki naponi javljaju prilikom udara groma. Pri tom nije neophodno da je to direktni udar u sam objekat. Od bližih i daljih udara mogu se pojaviti indukovani previsoki naponi koji lako mogu da oštete elektronske uređaje.

Za kvalitetnu i pouzdanu zaštitu, prenaponsku zaštitnu opremu treba pravilno dimenzionisati što znači instalirati tri stepena zaštite. U tom slučaju možemo da očekujemo da prilikom pojave previsokog napona neće doći do oštećenja električnih i elektronskih uređaja. Pogrešno je uverenje da samo jednim stepenom zaštite rešavamo problem. U slučaju udara groma direktno ili u blizini objekta, mogu se pojaviti struje i do 200.000 A što je previše za samo jedan stepen zaštite (velika i česta greška postavljanje samo trećeg stepena zaštite u kućištu produžnog kabla-razdelnika sa maksimalnom odvodnom strujom od približno 3000A (8/20)).

Ipak, pravilno postavljena prenaponska zaštita ne štiti objekat od direktnog udara groma u sam objekat, već samo instalacije i uređaje u objektu. Prilikom direktnog udara groma u objekt dosta brzo se pojavi požar a ukoliko imamo sreću potom se pojave samo mehanička oštećenja na objektu. Kako bi uspješno izbjegli takva oštećenja, na objekt se namjesti GROMOBRANSKA INSTALACIJA (zaštita).

Za više informacija o našim proizvodima i tehničkim specifikacijama naručite naš besplatni katalog ili kontaktirajte naše savjetnike.


Tehnička pomoć

Krajnji kupci

Dizajneri i izvođačiŽelite više informacija?

Za više informacija ili ponude, molimo Vas da ispunite odgovarajući obrazac, koji je dostupan na linkove ispod. Hvala Vam.

Krajnji kupci Dizajneri i izvođači