Prenaponska zaštita fotonaponskih sistema

Prenaponska zaštita fotonaponskih sistema

Kada munja udari u gromobranski sistem, u fotonaponskom sistemu se mogu pojaviti prenaponi kao posledica induktivnih i kapacitivnih spojeva.

Obratite nam se

Pomoć pri kupovini?

Ekipa HERMI će vas rado posavetovati i pomoći da pronađete najprikladnije rešenje. Recite nam vaše potrebe i želje.


Obratite nam se

Lista proizvoda

18 Broj proizvoda

Fotonaponske sisteme treba zaštititi od direktnog i indirektnog udara groma. Efikasna zaštita podrazumeva spečavanje direktnog udara groma u sam sistem i sprečavanje oštećenja električnih uređaja u slučaju indirektnog udara. Gromobranskim sistemom koji je odvojen od fotonaponskog sistema i postavljanjem prenaponske zaštite osigurava se adekvatna zaštita. Kada grom udari u gromobranski sistem, u fotonaponskom sistemu se mogu pojaviti prenaponi kao posledica induktivnih i kapacitivnih spojeva. Kvarovi fotonaponskog sistema zbog takvih prenapona sprečavaju se kvalitetnim i pažljivim odabirom i postavljanjem prenaponske zaštite.

Dostupni su različiti odvodnici prenapona, zavisno od preporučene upotrebe u konceptu zaštite od udara munje na granicama zaštitne zone (u skladu sa standardima IEC 1312-1 i EN 62305) za izjednačavanje potencijala pozitivnih i negativnih vodova fotonaponskih sistema i otklanjanje prelaznog prenapona koji nastaje oslobađanjem elektriciteta u atmosferi ili sklopnim procesima.


Treba vam  dodatna tehnička pomoć? 

Pomoć pri kupovini?

Ekipa HERMI će vas rado posavetovati i pomoći da pronađete najprikladnije rešenje. Recite nam vaše potrebe i želje.


Obratite nam se

Treba vam  dodatna tehnička pomoć? 

Krajnji kupci
Krajnji kupci
Projektanti i izvođači
Projektanti i izvođači

Treba vam više informacija?

Za dodatne informacije i prilagođenu ponudu naručite svoj primerak besplatnog kataloga. Samo popunite kratki formular na našoj stranici.

Kontaktirajte nas

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 26 deo br. 3

11283 Beograd

Srbija