Prenaponska zaštita fotonaponskih sistema

Prenaponska zaštita fotonaponskih sistema

Kada munja udari u gromobranski sistem, u fotonaponskom sistemu se mogu pojaviti prenaponi kao posledica induktivnih i kapacitivnih spojeva.

Obratite nam se

Pomoć pri kupovini?

Ekipa HERMI će vas rado posavetovati i pomoći da pronađete najprikladnije rešenje. Recite nam vaše potrebe i želje.


Obratite nam se

Lista proizvoda

18 Broj proizvoda

Fotonaponske sisteme treba zaštititi od direktnog i indirektnog udara groma. Efikasna zaštita podrazumeva spečavanje direktnog udara groma u sam sistem i sprečavanje oštećenja električnih uređaja u slučaju indirektnog udara. Gromobranskim sistemom koji je odvojen od fotonaponskog sistema i postavljanjem prenaponske zaštite osigurava se adekvatna zaštita. Kada grom udari u gromobranski sistem, u fotonaponskom sistemu se mogu pojaviti prenaponi kao posledica induktivnih i kapacitivnih spojeva. Kvarovi fotonaponskog sistema zbog takvih prenapona sprečavaju se kvalitetnim i pažljivim odabirom i postavljanjem prenaponske zaštite.

Dostupni su različiti odvodnici prenapona, zavisno od preporučene upotrebe u konceptu zaštite od udara munje na granicama zaštitne zone (u skladu sa standardima IEC 1312-1 i EN 62305) za izjednačavanje potencijala pozitivnih i negativnih vodova fotonaponskih sistema i otklanjanje prelaznog prenapona koji nastaje oslobađanjem elektriciteta u atmosferi ili sklopnim procesima.


Treba vam  dodatna tehnička pomoć? 

Pomoć pri kupovini?

Ekipa HERMI će vas rado posavetovati i pomoći da pronađete najprikladnije rešenje. Recite nam vaše potrebe i želje.


Obratite nam se

Treba vam  dodatna tehnička pomoć? 

Krajnji kupci
Krajnji kupci
Projektanti i izvođači
Projektanti i izvođači

Treba vam više informacija?

Za dodatne informacije i prilagođenu ponudu naručite svoj primerak besplatnog kataloga. Samo popunite kratki formular na našoj stranici.

Kontaktirajte nas

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija