Hermi nastavlja uspešan razvoj i širi se na inostrano tržište

Hermi nastavlja uspešan razvoj i širi se na inostrano tržište

Kompanija Hermi – Slovenački proizvođač gromobranske i prenaponske zaštite, kablovskih regala i kablovskih lestvi i konstrukcijskih sistema za solarne elektrane, nastavlja da se dalje širi na globalna tržišta. U poslednje tri godine prodaja kompanije na inostranim tržištima porasla je 120 %. Ukupna prodaja takođe je zabeležila pozitivan trend, povećavši se za ukupno 15 %.

Uprkos pesimističnim prognozama, kašnjenjima i težoj isporuci sirovina, Hermi je u prvoj polovini ove godine imao potpuno rezervisan proizvodni kapacitet. U prvoj polovini ove godine obim prodaje se povećao u odnosu na isti period prošle godine. Sveukupno, kompanija beleži rast od 15% u poslednje tri godine. Prognoze su obećavajuće i za drugu polovinu godine. Zbog povećane potražnje, posebno za kablovskim regalima i kablovskim lestvama, izgradnja novog proizvodnog pogona započeta je na proleće, a očekuje se da će biti završena i spremna za rad na jesen.

Pandemija koronavirusa uticala je na poslovanje kompanije digitalizacijom operacija, konsolidacijom, optimizacijom i automatizacijom proizvodnih procesa. Kompanija se još više usredsredila na poslovne aktivnosti na stranim tržištima, iako je najveće tržište za Hermi i dalje domaće tržište i susedne zemlje. Slovenački proizvođač ima predstavništva u Austriji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a trenutno svoje proizvode prodaje na više od 40 svetskih tržišta.

Hermi sarađuje sa mnogim svetski poznatim distributerima i instalaterima i uvek traži nova partnerstva. Kompanija nastavlja da širi svoj razvoj i prodaju dodavanjem novih poslovnih kontakata u Nemačkoj, Italiji, Švajcarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Mađarskoj i drugim tržištima.

Više od 35 godina Hermi razvija i proizvodi visokokvalitetne proizvode koji pružaju najviši nivo zaštite od direktnih i indirektnih oštećenja usled udara groma. Zbog rastuće složenosti i brojnosti električnih i drugih instalacija u izgradnji i rekonstrukciji zgrada, Hermi je proširio svoju liniju proizvoda u segment kablovskih regala i kablovskih lestvi. Pored zaštite solarne elektrane od udara groma, nudi i izdržive noseće konstrukcije za ugradnju fotonaponskih sistema.

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 26 deo br. 3

11283 Beograd

Srbija