Preduzeće HERMI je uspešno dobilo sertifikat kvaliteta ISO 14001

Sertifikat kvaliteta ISO 14001

Preduzeće HERMI je 17.11.2020. dobilo sertifikat kvaliteta ISO 14001 : 2015. Standard ISO 14001 jedan je od najvažnijih alata koje organizacije širom sveta koriste za odgovor na izazove koje njihove aktivnosti predstavljaju za životnu sredinu. Cilj standarda je očuvanje životne sredine i odgovarajućih životnih uslova za buduće generacije. Uključuje ispunjavanje zakonskih zahteva, efikasno korišćenje resursa i sprečavanje zagađenja životne sredine.

Stalno unapređivanje standarda kvaliteta je neophodan deo poslovnog procesa, a sertifikati kvaliteta su dodatni dokaz efikasnog upravljanja poslovanjem i brige o životnoj sredini.

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija