Gromobranska i prenaponska zaštita solarnih elektrana

Gromobranska i prenaponska zaštita solarnih elektrana

Zbog sve većeg korišćenja obnovljivih izvora energije, povećava se i broj solarnih elektrana. U većini slučajeva želja investitora je optimalno korištenje raspoloživog prostora i postizanje maksimalne efikasnosti uz što manje troškove ulaganja i održavanja. Često se zaboravlja ili zanemaruje odgovarajuća gromobranska i prenaponska zaštita!


Prilikom postavljanja solarnih elektrana na krovove postojećih objekata, neophodno je poznavati postojeće instalacije na i u objektu, kao i stanje postojećeg uzemljenja. Samo pravilnim pristupom solarna elektrana može se zaštititi na način da je zagarantovana nesmetana proizvodnja električne energije te da u slučaju direktnog ili indirektnog udara groma ne dođe do oštećenja ili prekida proizvodnje električne energije.

Spoljašnja gromobranska instalacija

Solarne elektrane često se nalaze na izloženim mestima. U slučaju direktnog udara groma solarna elektrana je izložena celokupnoj struji groma koja teče kroz konstrukciju solarne elektrane, okvirima modula i priključene kablove. Uobičajena posledica je uništenje modula i instalacije, a nije isključena ni mogućnost drugih mehaničkih oštećenja ili požara. Kod planiranja gromobranske instalacije generalno želimo implementirati izolovani spoljašnji sistem zaštite. Najbolju zaštitu pruža gromobranska instalacija koja je odvojena od solarne elektrane ili provodnih delova solarne elektrane. Odgovarajući sigurnosni razmak osigurava da u slučaju direktnog udara groma ne dođe do preskoka.


Unutrašnja gromobranska instalacija

Dok je spoljašnja zaštita namijenjena da udar groma odvede u zemlju, unutarnja zaštita štiti od indukovanih napona u spojnim provodnicima, porasta potencijala uzemljenja ili posedica direktnih i indirektnih udara groma. Prenaponi su najčešći uzrok oštećenja električnih uređaja i instalacija, a u slučaju solarnih elektrana često uzrokuju uništenje bitnih delova elektrane, poput modula, invertora i upravljačkih sistema. Zaštita od prenapona mora biti planirana i izvedena prema normi EN 62305-4 koja definiše zaštitu zone od udara groma. Za odgovarajuću zaštitu sprovodi se izjednačavanje potencijala na prelazu instalacija iz jedne zone u drugu, onda se ugrađuje odgovarajući element za zaštitu od prenapona (SPD). Koji ćemo element prenaponske zaštite ugraditi zavisi o zonama (LPZ) između kojih prolaze instalacije. Dostupni su različiti odvodnici prenapona LPZ za AC (naizmeničnu struju) zaštitu kruga i DC (jednosmernu struju) zaštitu kruga. Odgovarajuća zaštita mora se osigurati ugradnjom odgovarajućih odvodnika prenapona sa obe strane.

Profesionalno projektovanje i montaža

Projektovanje, pravilno dimenzionisanje i ugradnju gromobranske zaštite prepustite Hermi stručnjacima! Sama lokacija i instalacija solarne elektrane, a samim tim i mogućnost implementacije odgovarajuće zaštite su od ključne važnosti. U mnogim slučajevima kvalitetna i pouzdana zaštita od udara groma nije izvodljiva ili je smanjena zbog neadekvatnog odabira mesta postavljanja modula solarne elektrane ili zbog neuvažavanja potrebe zaštite od groma. Kod zaštite od udara groma potrebno je voditi računa i o materijalima same građevine, te građevinskim materijalima na koje je postavljena solarna elektrana. Moraju se odabrati odgovarajući i kvalitetni nosači, obujmice, provodnici, štapne hvataljke i ostali elementi gromobranske instalacije Hermi. U zaštiti od prenapona odlučujuća je klasa zaštite i kvalitet prenaponskih elemenata. Zbog relativno niske cene u odnosu na celokupnu investiciju, ili zbog želje za uštedom, investitori često namerno zanemaruju gromobransku i prenaponsku zaštitu manjih solarnih elektrana, uprkos tome što je obavezna! Kada udar groma uništi solarnu elektranu i instalacije u zgradi ili dođe do požara, najčešće je već kasno.

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija