Zaštitite svoju solarnu elektranu!

Zaštitite svoju solarnu elektranu!

Izgradnja solarnih elektrana je u velikom porastu. Globalni kapacitet fotonaponskih sistema dostigao je rekordnih 940 GV na kraju 2021. godine i probio magičnu granicu od jednog teravata (TW) u maju 2022. godine.

Preporučljivo je, i uglavnom zakonom propisano, da se na solarnu elektranu instalira zaštita od groma i prenapona. Udar groma uzrokuje ogromnu materijalnu štetu na elektrani, zgradi i elektronskim uređajima, a kvar sistema utiče na gubitak prihoda i uzrokuje poremećaj ili prekid snabdevanje električnom energijom. U Hermiju dobijate sve na jednom mestu.

Zaštita solarne elektrane od direktnog udara groma

Solarne elektrane su redovno izložene raznim vremenskim uticajima i opasnostima, uključujući i udare groma. U ovom slučaju nastaju izuzetno velike električne struje – čak i veće od 200.000 A, koje mogu izazvati požar ili mehaničko oštećenje elektrane, kao i njene potkonstrukcije ili zgrade na kojoj je ugrađena. Prilikom planiranja gromobranske zaštite potrebno je izvršiti procenu rizika prema IEC 62305 i ugraditi kvalitetan prihvatni sistem, odvod i uzemljenja, sa elementima od odgovarajućih materijala, sa bezbednim rastojanjem od provodnih i zapaljivih delova elektrane i zgrade. Dakle, celokupno zaštićeno područje obuhvata objekat i instaliranu solarnu elektranu.

Oštećenje sistema usled indukovanog napona

Tokom udara groma, u instalacijama se u roku od nekoliko milisekundi pojavljuju ekstremno visoki naponi. U ovom slučaju ne treba govoriti o direktnom uticaju na sam objekat, jer su u pitanju visoki indukovani naponi ili prenaponi. Prenaponi mogu oštetiti fotonaponske panele, invertore i upravljačku elektroniku, kao i druge električne i elektronske uređaje. Kvalitetna i pravilno postavljena prenaponska zaštita i izjednačavanje potencijala moraju biti odgovarajuće dimenzionisane prema izabranom stepenu zaštite i moraju da izdrže maksimalnu struju groma. Hermi zaštita od prenapona obezbeđuje visok nivo bezbednosti, ispunjava zahteve standarda i optimizuje troškove.

Kablovski regali za solarne elektrane

Dug radni vek solarne elektrane zavisi od kvaliteta odabranih elemenata i njihovog međusobnog povezivanja. Postoje metri i kilometri – u zavisnosti od veličine elektrane – međusobno povezanih električnih provodnika, koji prenose električnu energiju od izvora (fotonaponskog panela) do potrošača odn. električne mreže. Kablovi se po pravilu postavljaju u kablovske regale, koji moraju biti izrađeni od odgovarajućih materijala, odgovarajućih dimenzija i odgovarajuće nosivosti. Pravilnim odabirom smanjujemo mogućnost mehaničkog oštećenja kabla: oštećenja izolacije kabla, mehaničkih opterećenja (sneg, vetar), prisustva vlage ili oštećenja usled prisustva glodara. Hermi kablovski regali i lestve ispunjavaju i najzahtevnije uslove korišćenja, tehnički i vizuelno su savršeni, što zajedno sa ostalim komponentama obezbeđuje dug vek trajanja fotonaponskog sistema.

Konstrukcijski sistemi – izdžljivi temelji svake elektrane

Osim sveobuhvatne zaštite solarnih elektrana, potrebno je postaviti i izdržljive temelje svake solarne elektrane, budući da je očekivani životni vek solarnih elektrana 30 i više godina.

Konstrukcijski sistemi Hermi nude mnogobrojne mogućnosti za jednostavno i efikasno postavljanje solarnih elektrana. Celu podkonstrukciju čine noseći profili, pričvrsni nosači za sve vrste krovova, kao i spojni/montažni elementi koji su izrađeni od visokokvalitetnih materijala otpornih na koroziju. Naše proizvode odlikuje izuzetna otpornost na sve vremenske uslove, mehanička opterećenja, kao i prilagođavanje neravninama na različitim vrstama krovova. Estetika proizvoda osigurava neupadljivost noseće konstrukcije vaše elektrane.

Hermi nudi sve komponente za zaštitu vaše solarne elektrane na jednom mestu. Proverite kod prodajnih savetnika i na www.hermi.co.rs

Naziv internet stranice

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI, d.o.o.

Ugrinovački put 37. deo br. 18

11283 Beograd

Srbija